Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Loạn thế tình thù (tựa gốc:新上海灘)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
FFVN SanYang
Trịnh Thiếu Thu Vu Trấn Hải Thế Thanh Huy Hồ
Trịnh Du Linh Tô Thất Xảo Thanh Phúc Thùy Trang
Trần Cẩm Hồng Hứa Văn Cường Thế Phương
Bá Nghị (Tập 30)
Nguyễn Vinh
Trần Tùng Linh Phùng Trình Trình Bích Ngọc Ý Nhi
Lâm Gia Đống Đinh Lực Nguyễn Vinh
Thế Thanh (Tập 17 - 18)
Thành Nhân
Phan Chí Văn Phùng Kính Nghiêu Thế Phương
Thế Thanh (Tập 30)
Thành Nhân
Trương Khả Di Cố Thanh Hoa Thanh Phúc Tuyết Nương
Lý Gia Thanh Lạc Thiên Hựu Bá Nghị Thành Nhân
Lương Tiểu Băng Giang Tử Quân Huỳnh Hoa
Lữ Phương Tường Quý Thế Thanh
Tăng Chí Vỹ Tô Mùng Năm Bá Nghị Huy Hồ
La Gia Lương Quách Tứ Duy Thế Thanh
Lâm Bảo Di Tạ Đông Thế Phương
Thế Thanh (Tập 30)
Thành Nhân
La Gia Anh Henry Bá Nghị (Tập 1-2, 30)
Thế Phương
Nguyễn Vinh
Quách Thiếu Vân Phương Diễm Vân Huỳnh Hoa Tuyết Nương
Trương Ngọc San Đông Nguyệt Kỳ Huỳnh Hoa Tuyết Nương
Đàm Diệu Văn Trần Hàn Lâm Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 17 - 18)
Huy Hồ
Advertisement