Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Liên Thành Quyết (tựa gốc: 連城訣 )

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Địch Vân Nguyễn Vinh
Lê Mỹ Nhàn Thích Phương Bích Ngọc
Tạ Ninh Thủy Sinh Thu Hương
Ngô Trấn Vũ Vạn Khuê Thế Phương
Đới Chí Vĩ Uông Khiếu Phong Bá Nghị
Tằng Giang Đinh Điển Bá Nghị
Trần Mỹ Kỳ Lăng Sương Hoa Ý Nhi
Quan Hải Sơn Lăng Thối Tư Thế Phương
Quan Tinh Thích Trường Phát Thế Thanh
Diệp Thiên Hành Ngôn Đạt Bình Nguyễn Vinh
Thái Vân Vạn Chấn Sơn Bá Nghị
Chiêm Bỉnh Hy Ngô Khảm Thế Thanh
Lê Hán Trì Thủy Đại Nguyễn Vinh
Quách Phong Hoa Thiết Can Thế Thanh
Tô Hán Sinh Lưu Thừa Phong 
Mã Khánh Sinh Lục Thiên Trữ
Chu Thiết Hòa Huyết Đao Lão Tổ Thế Thanh
Lý Hải Sinh Bảo Tượng  
Cao Hùng Mai Niệm Sinh Thế Phương
Quần chúng: Ngọc Anh
Advertisement