Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lực lượng phản ứng 2021 (tựa gốc: 陀槍師姐2021) là phim truyền hình do TVB sản xuất năm 2021.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Hào Mông Hán Sâm Bình Nguyên
Tuyên Huyên Đới An Na Tuyết Nương
Đằng Lệ Danh Trần Tam Nguyên Thùy Trang
Hứa Thiệu Hùng Vi Triển Siêu Huy Hồ
An Đức Tôn Vi Cảnh Ty Khánh Văn
Lý Cảnh Liên Lý Cảnh Ty
Hải Tuấn Kiệt Lương Triệu Hi Gia Trí
Trương Ngạn Bác Mã Khải Phàm Khánh Văn
Triệu Vĩnh Hồng Chung Nhất Điển
Hoàng Kiến Đông Lý Chí Long
Lâm Dĩnh Đồng Phương Tiểu Kiều
La Tử Dật Lưu Đạt Hoa Khánh Văn
Lý Thành Xương Kim Hải Đông Gia Trí
Hồng Vĩnh Thành Trương Diệu Trung
Lâm Kính Cương Hạo Nam Huy Hồ
Trịnh Tuấn Hoằng Trình Bách Cường Chí Hiếu
Advertisement