Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lực lượng phản ứng (陀槍師姐, tiếng Anh: Armed Reaction) là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hong Kong năm 1998 lấy đề tài về nữ cảnh sát được sản xuất bởi đài TVB với sự tham gia của Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Đằng Lệ Danh, Ngụy Tuấn Kiệt, Chu Mễ Mễ. Phim bắt đầu được chiếu trên kênh TVB Jade từ 6 tháng 7 cho đến 31 tháng 7 năm 1998 lúc 9:30-10:30 tối gồm 20 tập.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Trần Tiểu Sanh Thế Thanh
Quan Vịnh Hà Chu Tố Nga Thanh Phúc
Đằng Lệ Danh Trần Tam Nguyên Bích Ngọc
Ngụy Tuấn Kiệt Trình Phong Nguyễn Vinh
Chu Mễ Mễ Vương Nhị Muội Bích Ngọc
Mã Đức Chung Lão Quân Bá Nghị
Huỳnh Thiên Đạt Sếp Huỳnh "Cua Lột" Thế Phương
Khang Hoa Vương Huệ Tâm Thu Hương
Trương Cẩm Trình Dư Vĩnh Tài Thế Phương
Cổ Minh Hoa Trương Minh Hòa Bá Nghị
Thiệu Phó Dũng Rượu Hoa Thế Phương
Lý Thành Xương Dương Đỉnh Gia Thế Thanh
Diêu Lạc Di Trần Ngũ Phúc Thanh Phúc
Lương Tuyết Mi Trần Tứ Hỷ Thu Hương

Lực lượng phản ứng II (陀槍師姐 II, tiếng Anh: Armed Reaction) là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hong Kong năm 1998 lấy đề tài về nữ cảnh sát được sản xuất bởi đài TVB với sự tham gia của Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Đằng Lệ Danh, Ngụy Tuấn Kiệt, Chu Mễ Mễ. Phim bắt đầu được chiếu trên kênh TVB Jade từ 29 tháng 5 cho đến 8 tháng 7 năm 2000.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Trần Tiểu Sanh Thế Thanh
Quan Vịnh Hà Chu Tố Nga Thanh Phúc
Đằng Lệ Danh Trần Tam Nguyên Bích Ngọc
Ngụy Tuấn Kiệt Trình Phong Nguyễn Vinh
Chu Mễ Mễ Vương Nhị Muội Bích Ngọc
Mã Đức Chung Lão Quân Bá Nghị
Thiệu Phó Dũng Rượu Hoa Thế Thanh
Lý Thành Xương Dương Đỉnh Gia Thế Phương
Diêu Lạc Di Trần Ngũ Phúc Kiều Oanh (Tập 1-4)
Thu Hương (Từ tập 5)
Lương Tuyết Mi Trần Tứ Hỷ Kiều Oanh (Tập 1-4)
Thu Hương (Từ tập 5)
Trương Triệu Huy Dương Quang Chiếu Bá Nghị
Diêu Doanh Doanh Thẩm Kiều Thu Hương
Trương Cẩm Trình Dư Vĩnh Tài
Đường Văn Long Siêu Nhân Thế Thanh
Thiện Văn Viên Trương Thúc Minh
Sở Nguyên Trình Thủ Trung
Mã Hải Luân Hà Kim Mai Bích Ngọc
Chu Gia Di Fion Ho Thu Hương
Đặng Nhất Quân Đồng Gia Huy Thế Phương
Lạc Ứng Quân Vinh "ngầu" Bá Nghị
Mạch Gia Luân Bay Bướm
Quan Tinh Chú Văn
Lỗ Chấn Thuận Sếp Lý

Nữ cảnh sát hay còn được biết với tên gọi Lực lượng phản ứng III (陀槍師姐 III, tiếng Anh: Armed Reaction III) là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hong Kong năm 2001 lấy đề tài về nữ cảnh sát được sản xuất bởi đài TVB với sự tham gia của Âu Dương Chấn Hoa, Thái Thiếu Phân, Đằng Lệ Danh, Ngụy Tuấn Kiệt, Chu Mễ Mễ.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Trần Tiểu Sanh Thế Thanh (Tập 1-34)
Thành Nhân (Tập 35-37)
Thái Thiếu Phân Vệ Anh Tư Bích Ngọc
Đằng Lệ Danh Trần Tam Nguyên Thùy Trang (Tập 1-34)
Thu Hương (Tập 35-37)
Ngụy Tuấn Kiệt Trình Phong Nguyễn Vinh
Chu Mễ Mễ Vương Nhị Muội Bích Ngọc
Thiệu Truyền Dũng Rượu Hoa Bá Nghị
Lý Thành Xương Dương Đỉnh Gia Nguyễn Vinh
Diêu Lạc Di Trần Ngũ Phúc Thu Hương
Lương Tuyết Mi Trần Tứ Hỷ Bích Ngọc
Đặng Nhất Quân Đồng Gia Huy Thế Phương
Hạ Bình Thái Ngọc Lan Ngọc Anh
Hạ Vũ Vệ Anh Hùng Bá Nghị
Khang Hoa Vương Tố Tâm Thu Hương
La Mãng Phan Văn Bân Bá Nghị
Giang Hán Vinh Quảng Ấm Thế Phương
Lý Lệ Lệ Lê Thục Nhàn
Trương Hồng Xương Vinh Triệu Tổ (Joe) Thế Thanh
Lâm Kỳ Hân Lý Chỉ Tinh
Thái Tử Kiện Vinh Triệu Giai Thế Thanh
Thành Nhân (Tập 35-)
Triệu Tĩnh Nghi Trương Mạn Kỳ Thùy Trang
Lý Tử Kỳ Hà Nhất Chánh Thế Phương
Âu Thoại Vỹ Đại Binh Thế Phương
Mạch Gia Luân Billy Thế Phương

Cảnh sát đặc nhiệm hay còn được biết với tên gọi Lực lượng phản ứng IV (陀槍師姐 IV, tiếng Anh: Armed Reaction IV) là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hong Kong năm 2001 lấy đề tài về nữ cảnh sát được sản xuất bởi đài TVB với sự tham gia của Âu Dương Chấn Hoa, Thái Thiếu Phân, Đằng Lệ Danh, Ngụy Tuấn Kiệt, Chu Mễ Mễ.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Trần Tiểu Sanh Thế Thanh
Thái Thiếu Phân Vệ Anh Tư Tuyết Nương
Đằng Lệ Danh Trần Tam Nguyên Thanh Bình
Ngụy Tuấn Kiệt Trình Phong Thế Phương
Chu Mễ Mễ Vương Nhị Muội Thanh Bình
Thiệu Phó Dũng Rượu Hoa Huy Hồ
Lý Thành Xương Dương Đỉnh Gia Thế Thanh
Diêu Lạc Di Trần Ngũ Phúc
Lương Tuyết Mi Trần Tứ Hỷ Tuyết Nương
Đặng Nhất Quân Đồng Gia Huy
Hạ Bình Thái Ngọc Lan Ý Nhi
Hạ Vũ Vệ Anh Hùng Huy Hồ
Khang Hoa Vương Tố Tâm Tuyết Nương
Âu Thoại Vỹ Đại Binh Bá Nghị
Lâm Văn Long Quảng Tử Kiện Bá Nghị
Mông Gia Tuệ Phương Tình Ý Nhi

Advertisement