Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lực lượng hải quan (tựa gốc: 雷霆第一關)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Uông Minh Thuyên Lữ Phức Minh Bích Ngọc
Lý Tu Hiền Đồ Lệnh Sơn Nguyễn Vinh
Vương Hỷ Lâm Chí Cương Thế Phương
Thế Thanh (Tập 25 - 32)
Tuyên Huyên Phùng Mãn Phấn Bích Ngọc
Tào Vĩnh Liêm Lâm Chí Kiệt Nguyễn Vinh
Ngô Mỹ Hạnh Bào Kỉ Quân Thùy Trang
Lương Tranh Bào Kỉ Hương Bích Ngọc
Trương Ngọc San Cung Tiểu Nhu Thùy Trang
Thu Hương (Tập 25 - 26)
Mạch Trường Thanh Lý Trụ Thạc Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 11)
Hứa Thiệu Hùng Lâm Nhất Bân Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 9, 15 - 16)
Huy Hồ (Tập 25 - 32)
Lạc Ứng Quân Lục Cẩm Hào Bá Nghị
Viên Thể Vân Tiêu Ngọc Quế Thùy Trang
Thu Hương (Tập 27)
Lư Uyển Nhân Trần Gia Di Ngọc Anh
Trần Ngạn Hành Jacky Thu Hương
Đằng Lệ Danh Duẫn Bội Linh "Elsa" Thùy Trang
Advertisement