Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lực lượng đặc biệt (tựa gốc: 反黑先锋)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lê Diệu Tường Hạ Phi Phàm Thế Phương
Ngô Nghị Tưởng Cao Hỷ Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 3, 11 - 13)
Trần Hạo Dân Thường Kiện Khang Thế Phương
Thiệu Mỹ Kỳ Chu Lai Đệ Thu Hương
Tô Ngọc Hoa Chu Niên Kiều Thanh Bình
Hà Vận Thi Đan Giải Tâm Bích Ngọc
Dương Uyển Nghi Hiệp Vịnh Chi Bích Ngọc
Trịnh Kính Cơ Hiệp Vịnh Cường Bá Nghị
Hồng Thiên Minh Cào Cào Nguyễn Vinh
Quan Tinh Phật Gia Thế Thanh
Ngụy Tuấn Kiệt Trần Hạo Đồng Thế Thanh (Tập 15)
Nguyễn Vinh
La Lạc Lâm Thường Quốc Đống Bá Nghị
Nguyễn Vinh (Tập 11 - 13)
Hàn Mã Lợi Dương Mỹ Bảo Thanh Bình
Lạc Ứng Quân Lâm Chí Thành Thế Thanh
Trần Ngạn Hành Tra Tiểu Lệ Thu Hương
Trịnh Tử Thành Trần Gia Hòa Nguyễn Vinh
Advertisement