Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lục Tiểu Phụng (tựa gốc: 陸小鳳之鳳舞九天)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Vạn Tử Lương Lục Tiểu Phụng  Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 5 - 12)
Huệ Thiên Tứ Tây Môn Xuy Tuyết  Bá Nghị
Trần Tú Châu Tinh Tinh Thanh Bình
Cảnh Đại Âm Tiết Băng Minh Thảo
Dung Tuệ Văn Canh Thịt Bò Thanh Bình
Huỳnh Doãn Tài Hoa Mãn Lầu  Thế Phương
Âu Dương Chấn Hoa Hòa Thượng Trung Thực Thế Phương
Lương Hồng Hoa Tư Không Trất Tinh Bá Nghị
Lý Hương Cầm Hoa Đại Nương Thanh Bình
Ngô Gia Lệ Mộ Dung Song Kiều Oanh
Lương Khiết Hoa Tôn Tú Thanh Minh Thảo
Bạch Nhân Ngọc La Sát Kiều Oanh
Trần Gia Nghi Công Tôn Lan Kiều Oanh
Chu Thiết Hòa Đại Đạo Thêu Hoa / Kim Cửu Linh Thế Phương
Lưu Giang Ly Dân Cư Sĩ / Thạch Tùng Võ Thế Thanh (Tập 1 - 13)
Huy Hồ
Lưu Đan Lam Hộ Tử Bá Nghị
Trần Vinh Tuấn Phương Ngọc Phi Bá Nghị
Huy Hồ (Tập 13)
Advertisement