Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lời nói ngọt ngào (tựa gốc: 甜言蜜語)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Quốc Minh Lương Khải Ngôn Hà Thao
Từ Tử San Đường Đường Bích Ngọc
Lê Nặc Ý Trương Hữu Huy Dũng
Huỳnh Trí Hiền Thượng Phong Huy Dũng
Huỳnh Trường Hưng Trương Tuấn Huy Dũng
Diêu Tử Linh Tề Gia Di Tuyết Mai
Diêu Gia Ni Viên Thiểu Na Thanh Bình
Vu Dương Cao Minh Hà Thao
Lưu Đan Lương Cẩm Ba Huy Dũng
Uyển Quỳnh Đan Lương Lệ Như Hoàng Yến
Trương Dực Tề Thắng Huy Dũng
Hàn Mã Lợi Đường Xảo Băng Hoàng Yến
Huỳnh Gia Lạc Tề Gia An Khánh Văn
Mã Đề Lộ Củng Tuệ Kiều Hoàng Yến
Lưu Giang Trương Cần Đình Tuấn
Diêu Doanh Doanh Tôn Yến Phấn Bích Ngọc
Cao Quân Hiền Chung Anh Hùng Đình Tuấn
Giang Vinh Huy Trương Tuấn Khánh Văn
Nhan Quốc Lương Doãn Thu Tuệ Đình Tuấn
Lý Gia Đỉnh Dư Ấm Khánh Văn
Huỳnh Dật Đồng Hứa Lệ Hân Tuyết Mai
Mã Hải Luân Âu Dương Ngọc Bích Ngọc
Chu Tuệ Mẫn Triệu Vấn Kỳ Thanh Bình
Lỗ Chấn Thuận Joe Đình Tuấn
Trần Vinh Tuấn Chú Tuyền Đạt Phi
Vương Tuấn Đường La Đại Mễ Đạt Phi
Advertisement