Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lộc đỉnh ký (tựa gốc:鹿鼎記) là phim truyền hình Hồng Kông 1997 do TVB sản xuất

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Tiểu Xuân Vi Tiểu Bảo Thế Phương
Mã Tuấn Vỹ Khang Hy Nguyễn Vinh
Phùng Hiểu Văn Tô Thuyên Bích Ngọc
Trần Thiếu Hà Song Nhi Bích Ngọc
Lương Tiểu Băng A Kha Bích Ngọc
Lưu Ngọc Thúy Kiến Ninh Thu Hương
Từ Hào Doanh Phương Di Thu Hương
Trần An Kỳ Tăng Nhu Thu Hương
Quảng Văn Tuân Mộc Kiếm Bình Bích Ngọc
Cốc Phong Hải Đại Phú Thế Thanh
Quách Diệu Minh Trịnh Khắc Sảng Thế Thanh
Trình Khả Vi Thái hậu Thanh Phúc
La Quán Lan Vi Xuân Hoa Thanh Phúc
Hạ Thiệu Thanh Trần Cận Nam Thế Thanh
Vương Tuấn Đường Ngao Bái Bá Nghị
Tần Hoàng Mao Thập Bát Bá Nghị
Bào Phương Hồng An Thômg Thế Thanh
Vương Vỹ Ngô Tam Quế Nguyễn Vinh
Đới Chí Vỹ Ngô Ứng Hùng Thế Thanh
Lý Lệ Lệ Cửu Nan Sư Thái Thanh Phúc
Advertisement