Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lương duyên tiền định (tựa gốc:烽火奇遇結良緣)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Tuyên Huyên Phàn Lê Huê Thanh Bình
Mã Đức Chung Tiết Đinh San Bá Nghị
Thạch Tu Tiết Nhân Quý Huy Hồ
Trình Khả Vi Liễu Kim Hoa Ý Nhi
Giang Chỉ Ni Trần Kim Định Tuyết Nương
Âu Thiến Di Tiết Kim Liên Tuyết Nương
La Lạc Lâm Phàn Hồng Bá Nghị
Mạc Gia Nghiêu Phàn Uy Thế Thanh
Lâm Bội Quân A Tử Tuyết Nương
Vi Gia Hùng Phàn Vũ Thế Phương
La Mẫn Trang Đậu Tiên Đồng Ý Nhi
Trần Quốc Bang Tiết Ứng Long Huy Hồ
Tăng Vỹ Quyền Dương Phiên Huy Hồ
Advertisement