Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Lãnh địa phi ưng (tựa gốc: 大地飛鷹)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt (1999???)
Ngô Trấn Vũ Phương Vỹ Bá Nghị
Nguyễn Vinh (Tập 18 - 20)
Lê Mỹ Nhàn Thủy Ngân / Ba Oa Bích Ngọc
Thiệu Trọng Hành Ban Sát Ba Na Thế Thanh
Chu Thiết Nghi Lam Dương Quang Thu Hương
Hồ Anh Vấn Tề Tiểu Trùng / Tề Tiểu Yến Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 10)
Ngô Cương Độc Cô Si Nguyễn Vinh
Lưu Gia Huy Bốc Ưng Nguyễn Vinh
Lưu Tú Bình Tô Tô Thu Hương
Hà Anh Vỹ Phổ Tùng Nguyễn Vinh
Hồ Việt Sơn Lữ Thiên Bảo Thế Phương
Trịnh Lôi Lữ Tam Quang Bá Nghị
Thế Phương (Tập 18 - 20)
Quan Tinh Nghiêm Chính Cương Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 20)
Lý Hải Sinh Cát Luân Thế Phương
Lý Gia Đỉnh Cổn Nhĩ Tôn Giả Thế Phương
Lý Quế Anh Liễu Phân Phân Thanh Phúc
Thu Hương (Tập 12)
Bích Ngọc (Tập 13)
Quần chúng: Ngọc Anh và một giọng nam không rõ danh tính
Advertisement