Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Làng Xì Trum (tựa gốc: The Smurfs)

Phân vai[]

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Tí Vua Tất My Ly
Tí Cô Nương Thanh Hồng (Phần 1 - 5)
Thu Hiền (Phần 6 - 8)
Tí Cận Tiến Đạt (Phần 1 - 5)
Minh Vũ (Phần 6 - 8)
Tí Tham Ăn Quốc Tín (Phần 1 - 3)
Tuấn Anh (Phần 4 - 8)
Tí Khéo Tay Kiêm Tiến (Phần 1 - 5)
Tí Vụng Về Minh Vũ (Phần 1 - 5)
Hoàng Khuyết (Phần 6 - 8)
Tí Quạu Minh Triết (Phần 1 - 3)
Thiện Trung (Phần 4)
Tí Điệu Hoàng Sơn (Phần 1 - 5)
Chánh Tín (Phần 6 - 8)
Tí Phá Trường Tân (Phần 1 - 5)
Tí Mộng Mơ Anh Tuấn (Phần 1 - 5)
Tí Lười Trần Vũ (Phần 1 - 8)
Tí Đô Gia Trí (Phần 1 - 3)
Quang Tuyên (Phần 4 - 8)
Tí Nông Dân Trường Tân (Phần 1 - 5)
Mẹ thiên nhiên Thủy Tiên
Tí Ông Hạnh Phúc
Lão Gà Mên Bá Nghị (Phần 1 - 5)
Trần Vũ (Phần 6 - 8)
Tí Thiên Nhiên Hoàng Khuyết (Phần 4)
Tí Nhạc Sĩ Quỳnh Giao (Phần 1 - 5)
Tí Thợ May Ái Phương
Tí Xấc Xược Thanh Lộc

Advertisement