Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Kuroko - Tuyển thủ vô hình (tựa gốc: 黒子のバスケ).

Đạo diễn chuyển âm: Ngọc Quyên
Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Kuroko Quang Tuyên
Kagami Hoàng Khuyết
Hyuga Minh Vũ
Koganei Thiện Trung
Fukuda Chơn Nhơn
Izuki Chánh Tín/Minh Vũ
Mitobe Tấn Phong
Kawahara Tuấn Anh
Riko Huyền Trang
Kasamatsu Thiện Trung
Kobori Chánh Tín/Chơn Nhơn
Takeuchi Chơn Nhơn/Minh Vũ
Kise Tuấn Anh
Midorima Thiện Trung
Aomine Chơn Nhơn
Murasakibara Tấn Phong/Chánh Tín
Akashi Minh Vũ
Momoi Ngọc Quyên

Advertisement