Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Kim ngọc mãn đường (tựa gốc: 金玉滿堂)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Đái Đông Quan Thế Thanh
Trần Diệu Anh Tân Tiểu Tiểu Thanh Phúc
Giang Hoa Càn Long Nguyễn Vinh
Trần Tùng Linh Nhạc Tâm Như / Đức Phi Bích Ngọc
Quách Tấn An Tôn Miễn Lương Thế Phương
Lương Bội Linh Cam Thúy Hoa Thu Hương
Trương Tuệ Nghi Kỷ Thiên Dung Thanh Phúc
Tuyết Ni Thái hậu Thanh Phúc
Hồ Phong Tân Siêu Quần Nguyễn Vinh
Hạ Bình Hồng Thập Tam Bích Ngọc
Khang Hoa Nạp Lan Ỷ Thư Thu Hương
Dung Cẩm Xương Đới Đông Quý Bá Nghị
Lưu Vĩnh Kiên Đới Đông Phú Nguyễn Vinh
Lê Bỉ Đắc Trác Bất Phàm Bá Nghị
Dư Mộ Liên Mẹ Miễn Lương Thu Hương
Vương Thanh Tả Bá Nha Nguyễn Vinh
Ngải Uy Tưởng Khánh Gia Thế Phương
Hứa Thiệu Hùng Hải Vọng Bá Nghị
Advertisement