Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Khi chó yêu mèo (tựa gốc: 當狗愛上貓)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
La Gia Lương Miêu Chuẩn Nguyễn Vinh
Hồ Hạnh Nhi Chu Tự Du Tuyết Nương
Lữ Phương Chu Tự Triêm Huy Hồ
Liêu Bích Nhi Văn Tử Kỳ Minh Thảo
Tăng Hoa Thiên Thủy Thiên Lan Minh Thảo
Huỳnh Hạo Nhiên Ứng Hải Lượng Thành Nhân
Hứa Thiệu Hùng Miêu Đại Vũ Huy Hồ
Lục Thi Vận Lam Nhược Thi Thùy Trang
Trần Mạn Na Vương Mỹ Hoa Ý Nhi
Quách Phong Chu Bất Cẩu Thành Nhân
Đặng Tử Phong Văn Trí Đạt / Văn Trí Viễn Nguyễn Vinh
Tần Hoàng Tài Huy Hồ
Lư Uyển Nhân Muội Thùy Trang
Ngải Uy Lâm Tá Trị Huy Hồ
Diệp Thúy Thúy Trương Gia Gia Thùy Trang
Tiểu Ba Ý Nhi
CanCan Thùy Trang
Advertisement