Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Khử tà diệt ma II (tựa gốc:我和殭屍有個約會II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Doãn Thiên Chiếu Phương Thiên Hữu Khánh Văn
Vạn Ỷ Vân Mã Tiểu Linh Minh Thảo
Nhậm Đạt Hoa Tướng Thần / Khương Chân Tổ Hà Thao
Hoàng Trác Linh Nữ Oa Thanh Bình
Trần Khải Thái Sơn Bản Nhất Phu Đạt Phi
Dương Cung Như Vương Trân Trân Thanh Bình
Ngô Đình Diệp Đường Bổn Tịnh / Đường Bổn Chân Ngỗ Huy Dũng
Lương Vinh Trung Đường Bản Ách Nhĩ Ni Huy Dũng
Trương Quốc Quyền Phương Phục Sanh Tuyết Nương
Đỗ Vấn Trạch Kim Chánh Trung Huy Dũng
Hoàng Thụ Đường Hà Ứng Cầu Huy Hồ
Advertisement