Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Khử tà diệt ma (tựa gốc:我和殭屍有個約會)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Doãn Thiên Chiếu Phương Quốc Hoa / Phương Thiên Hữu Khánh Văn
Vạn Ỷ Vân Mã Tiểu Linh Minh Thảo
Dương Cung Như Vương Trân Trân Thanh Bình
Trần Khải Thái Sơn Bản Nhất Phu Đạt Phi
Ngô Đình Diệp Ken Huy Dũng
Trương Quốc Quyền Phương Phúc Sanh Tuyết Nương
Hoàng Thụ Đường Hà Ứng Cầu Huy Hồ
Trình Đông La Khai Bình Hà Thao
Advertisement