Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Khúc nhạc tình yêu (tựa gốc: 天幕下的戀人)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Gia Dĩnh Thẩm Lãng (Alan) Nguyễn Vinh
Châu Lệ Kỳ Cao Dật Thi (Fiona) Thu Hương
Huỳnh Tông Trạch Quyền Lực (Nick) Thành Nhân
Diêu Gia Ni Diệp Gia Vân (Karen) Ý Nhi
Đường Thi Vịnh Cao Dật Tinh (Coco) Tuyết Nương
Hà Ỷ Vân Cao Dật Lam (Chris) Ý Nhi
Tư Đồ Thoại Kỳ Diệp Chí Hàng (Jason) Thành Nhân
Hạ Vũ Cao Bách Huy (David) Huy Hồ
Hạ Bình Kỷ Tịnh Tuyết Nương
La Quan Lan Ngô Bích Cơ Ý Nhi
Hứa Thiệu Hùng Thẩm Thủ Chính Nguyễn Đông
Xa Uyển Uyển Hà Liên Sinh Tuyết Nương
Vương Tuấn Đường Quyền Đơn Hữu Nguyễn Vinh
Tần Hoàng Nghiêm Thiên Phàm Thành Nhân
Tào Chúng Âu Dương Thục Trinh Thu Hương
Thang Doanh Doanh Mã Tiểu Mai (Suki) Ý Nhi
Dương Tú Huệ Bibi Thu Hương
La Mẫn Trang Lãng Nhữ Hữu Ý Nhi
Lý Tư Tiệp] Đới Nhất Đao Huy Hồ
Lỗ Chấn Thuận KC Huy Hồ
Đới Chí Vỹ Lâm Thượng Tiêu (Bill) Nguyễn Đông
Quách Diệu Minh La Ba (Martin) Nguyễn Vinh
Advertisement