Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Kỳ án nhà Thanh II (tựa gốc:施公奇案II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Thi Thế Luân Huy Hồ
Tuyên Huyên Ngô Quân Nhu Thanh Bình
Đường Ninh Lục Tiểu Phụng/Lục Tiểu Điệp/ Đinh Mỹ Nhân Tuyết Mai
Trần Sơn Thông Tô Anh Tuấn Khánh Văn
Lý Tư Tiệp Chẩm Tiên Trần Tuấn
Lưu Ngọc Thúy Mục Cơ Đức Yên Nhàn Thùy Trang
Lưu Gia Huy Tư Mã Truy Phong Nguyễn Vinh
Diêu Doanh Doanh Giả Tú Ngọc Thùy Trang
Lữ San Bàng Các Ái Tuyết Mai
Lý Phong Triệu Nguyệt Nga Khánh Phương
Đới Diệu Minh Lôi Minh Trần Tuấn
La Lạc Lâm Đinh Nhân Xuyên Đình Tuấn
Lạc Đồng Đinh Đinh Thùy Trang
Vương Thanh Lư Thụ Canh
Tuyết Ni Huỳnh Thường Thanh Bình
Mã Đề Lộ Điền Tiểu Đồng Minh Thảo
Tằng Thủ Minh Ngô Quân Du
Lý Thành Xương Tát Ma Lạt A Tề Trần Tuấn
Lý Cương Long Lỗ Công Công Đình Tuấn
Trần Văn Tĩnh Thiết Kiếm Lam Khánh Phương
Lâm Tử Thiện Chư Cát Lương Trần Tuấn
Vi Gia Hùng Kim Mao Thử Nguyễn Vinh
Quần chúng: Hà Thao, Bích Ngọc
Advertisement