Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hoàn Châu Cách Cách II (tựa gốc:還珠格格 第二部)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trương Thiết Lâm Hoàng đế Càn Long Trung Châu
Triệu Vy Tiểu Yến Tử Minh Hương
Lâm Tâm Như Hạ Tử Vy Minh Huyền
Tô Hữu Bằng Ngũ a ca Vĩnh Kỳ Khánh Văn
Châu Kiệt Phúc Nhĩ Khang Đạt Phi
Phạm Băng Băng Kim Tỏa Khánh Phương
Đới Xuân Vinh  Hoàng hậu
Triệu Lệ Quyên Lệnh phi
Lý Minh Khải Dung Ma Ma
Trần Chí Bằng Phúc Nhĩ Thái
Lưu Đan Tân Cương công chúa Hàm Hương
Mâu Phượng Bân Mông Đan
Vương Diễm Tình Nhi cách cách
Chu Hoành Gia Tiêu Kiếm
Triệu Mẫn Phân  Hoàng thái hậu
Advertisement