Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hoàn Châu Cách Cách (tựa gốc:還珠格格 第一部)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trương Thiết Lâm  Càn Long Đình Tuấn
Triệu Vy Tiểu Yến Tử Khánh Phương
Lâm Tâm Như Hạ Tử Vy Ý Nhi
Tô Hữu Bằng Ngũ a ca Vĩnh Kỳ Huy Hồ
Châu Kiệt Phúc Nhĩ Khang
Phạm Băng Băng Kim Tỏa Kiều Oanh
Đới Xuân Vinh Hoàng hậu
Triệu Lệ Quyên Lệnh phi
Lý Minh Khải Dung Ma Ma
Trần Chí Bằng Phúc Nhĩ Thái Thành Nhân
Trương Hằng Tây Tạng công chúa Trại Á
Advertisement