Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hiệp khách hành (tựa gốc: 俠客行)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt (1997)
Lương Triều Vỹ Thạch Phá Thiên & Thạch Trung Ngọc Thế Thanh
Đặng Tụy Văn Đinh Đang Bích Ngọc
Diêu Chính Thanh Nghê Đông Nhi Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 7-9)
Trịnh Diễm Lệ Thị Kiếm Thu Hương
Thanh Phúc (Tập 7-9)
Lưu Thục Hoa Thiết San Hô Thanh Phúc
Quan Hải Sơn Bạch Tự Tại Thế Phương
Lương Bảo Trinh Sử Tiểu Thúy Thanh Phúc
Mạch Thiên Ân Bạch Vạn Kiếm Bá Nghị
Trần Gia Bích Bạch A Tú Bích Ngọc
Điền Thanh Phong Vạn Lý Thế Phương
Tần Hoàng Đinh Bất Tam Bá Nghị
Hà Vĩ Long Đinh Bất Tứ Nguyễn Vinh
Trương Dực Bối Hải Thạch Thế Thanh
Lâm Thông Tạ Yên Khách Nguyễn Vinh
Âu Dương Chấn Hoa Lý Tứ Thế Phương
Trần Vinh Tuấn Trương Tam Nguyễn Vinh
Dư Gia Luân Mộ Dung Bạch Nguyễn Vinh
Diệp Thiên Hành Dịch Thiên Hành Thế Phương
Advertisement