Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

All For Kids hay còn được biết với tên gọi trong tiếng Việt là Haha Hihi là một bộ phim của Nickelodeon Úc. Sau đây là danh sách diễn viên lồng tiếng Việt trong phim.

Đạo diễn chuyển âm: Ngọc Quyên
Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Karl Kim Anh
Keira Thanh Lộc
Lindsay Kim Ngọc
Madi Hoài Thương
Jameson Hoàng Khuyết
Christian Quang Tuyên
Advertisement