Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hồ sơ tuyệt mật (tựa gốc: 衛斯理)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
La Gia Lương Vệ Tư Lý Thế Thanh
Mông Gia Tuệ Bạch Tố Ý Nhi
Dương Di Huỳnh Hồng Hồng Thanh Bình
Dương Minh Ôn Bảo Dụ Huy Hồ (Tập 6)
Thế Phương (Tập 7 - 12)
Bá Nghị (Tập 13 - 18)
Đường Văn Long Bạch Kỳ Vỹ Bá Nghị
Mạch Trường Thanh Quách Tắc Thanh Bá Nghị
Trần Quốc Bang Trần Trường Thanh Huy Hồ
Viên Thể Vân Thái Mỹ Thiện Tuyết Nương
Cao Hùng Bạch lão đại Huy Hồ
Trần Mẫn Chi Lâm Đới Ngọc Tuyết Nương
Hứa Thiệu Hùng Tống Kiên Thế Phương
Thế Thanh (Tập 17-18)
Âu Thoại Vỹ Thiết Đán Huy Hồ
Đặng Nhất Quân Hồ Thuyết Thế Thanh (Tập 1)
Thế Phương (Tập 2 - 12)
Bá Nghị (Tập 13 - 18)
Lưu Giang Tần Chính Khí Huy Hồ
Cốc Phong Trịnh Thiên Lộc Thế Thanh
Trịnh Tử Thành Trịnh Bảo Vân Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Kế Tứ Bá Nghị
Quách Tấn An Dương Lập Quần Thế Phương
Bá Nghị (Tập 13 - 16)
Hướng Hải Lam Lưu Lệ Linh Tuyết Nương
Giang Hán Trưởng làng Bá Nghị
Đàm Tiểu Hoàn Ba Châu Tuyết Nương
Quách Phong Cổ Ngọc Trân Thế Thanh
Lý Gia Thanh Sơn Cửu Nhị Thất Bá Nghị
Liêu Khải Trí Sa Vương Thế Thanh
Vương Thanh Sử Nại Huy Hồ
Diêu Doanh Doanh Xuyên Đảo Hoa Tử Thanh Bình
Quách Chính Hồng Thanh Long Huy Hồ
Tăng Vỹ Quyền Tề Bạch Huy Hồ
Advertisement