Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hồ sơ trinh sát III (tựa gốc:刑事偵緝檔案III) là phim truyền hình 1997 do TVB sản xuất

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đào Đại Vũ Trương Đại Dũng Nguyễn Vinh
Quách Khả Doanh Cao Tiệp Thanh Phúc
Lương Vinh Trung Lý Trung Nghĩa Thế Phương
Trần Pháp Dung Bách Ân Đồng Thanh Phúc
Chung Lệ Kỳ Lý Tư Long Bích Ngọc
Dương Uyển Nghi Tư Đồ Sa Sa Bích Ngọc
La Quan Lan Chu Tú Quyên Thanh Phúc
Liêu Khải Trí Địch Vĩnh Điền Bá Nghị
Kim Hưng Hiền Chiêm Bách Hùng Thế Thanh
Trương Tùng Chi Vinh Thế Thanh
Lâm Y Kỳ Lôi Tiếu Phụng
Hà Gia Lệ Đức Phân Thu Hương
Trình Tiểu Long Kiều Tiến Bá Nghị
Lương Kiện Bình Dương Hạo Sinh
Tưởng Khắc Minh
Dương Địch Luân Vương Địch Bang
Thái Tử Kiện Sếp Quan
Advertisement