Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hồ sơ trinh sát II (tựa gốc:: 刑事偵緝檔案II) là phim hình sự Hồng Kông do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt
Đào Đại Vũ Trương Đại Dũng Nguyễn Vinh
Lương Vinh Trung Lý Trung Nghĩa Thế Phương
Quách Khả Doanh Cao Tiệp Thanh Phúc
Lâm Y Kỳ Lôi Tiếu Phụng Thanh Phúc
Diệp Chấn Thanh Mạnh Chấn Cầu Thế Thanh
Tô Ngọc Hoa Kim Chi Huỳnh Hoa
Trần Mỹ Kỳ Cao Mẫn Huỳnh Hoa
Trần Khải Thái Giang Vũ Hiên Trung Châu
Lưu Đan Trương Bách Xuyên Thế Thanh
Lâu Nam Quang Đinh Thủ Lễ Trung Châu
Quách Ái Minh Lam Gia Văn Bích Ngọc
Lý Quốc Lân Lam Gia Vĩnh Thế Phương
Hà Gia Lệ Mao Đức Phân Bích Ngọc
Mạch Trường Thanh Phương Chiêu Vinh Thế Thanh
Hoàng Duyệt Trương Tiểu Nhu Bích Ngọc
Advertisement