Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hồ sơ trinh sát (tựa gốc:: 刑事偵緝檔案) là phim hình sự Hồng Kông do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt
FFVN (SGF) SanYang SCTV9
Đào Đại Vũ Trương Đại Dũng Nguyễn Vinh Nguyễn Vinh Khánh Văn
Lương Vinh Trung Lý Trung Nghĩa Thế Thanh Thành Nhân Bình Nguyên
Quách Khả Doanh Cao Tiệp Thanh Phúc Tuyết Nương Ý Nhi
Lâm Y Kỳ Lôi Tiếu Phụng Thanh Phúc Thùy Trang Bích Ngọc
Hoàng Văn Tiêu Lục Quốc Hưng Trung Châu Huy Hồ Huy Hồ
Diệp Chấn Thanh Mạnh Chấn Cầu Thế Phương Huy Hồ
Tô Ngọc Hoa Kim Chi Huỳnh Hoa Ý Nhi Thùy Trang
Trần Khải Thái Giang Vũ Hiên Trung Châu Huy Hồ Chí Hiếu
Lâu Nam Quang Đinh Thủ Lễ Thế Phương Nguyễn Vinh Huy Hồ
Trần Mỹ Kỳ Cao Mẫn Huỳnh Hoa Ý Nhi Bích Ngọc
Tô Hạnh Tuyền Chu Tú Quyên Bích Ngọc Thùy Trang Thùy Trang
Lạc Ứng Quân Giản Chí Siêu Thành Nhân
Trần Gia Huy Giản Chí Viễn Thế Phương
Tưởng Chí Quang Vương Duy An Thế Phương Thành Nhân Huy Hồ
Mạch Thúy Nhàn Tạ Uyển Đình Thùy Trang

Hồ sơ trinh sát II (tựa gốc:: 刑事偵緝檔案II) là phim hình sự Hồng Kông do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt
Đào Đại Vũ Trương Đại Dũng Nguyễn Vinh
Lương Vinh Trung Lý Trung Nghĩa Thế Phương
Quách Khả Doanh Cao Tiệp Thanh Phúc
Lâm Y Kỳ Lôi Tiếu Phụng Thanh Phúc
Diệp Chấn Thanh Mạnh Chấn Cầu Thế Thanh
Tô Ngọc Hoa Kim Chi Huỳnh Hoa
Trần Mỹ Kỳ Cao Mẫn Huỳnh Hoa
Trần Khải Thái Giang Vũ Hiên Trung Châu
Lưu Đan Trương Bách Xuyên Thế Thanh
Lâu Nam Quang Đinh Thủ Lễ Trung Châu
Quách Ái Minh Lam Gia Văn Bích Ngọc
Lý Quốc Lân Lam Gia Vĩnh Thế Phương
Hà Gia Lệ Mao Đức Phân Bích Ngọc
Mạch Trường Thanh Phương Chiêu Vinh Thế Thanh
Hoàng Duyệt Trương Tiểu Nhu Bích Ngọc

Hồ sơ trinh sát III (tựa gốc:刑事偵緝檔案III) là phim truyền hình 1997 do TVB sản xuất

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đào Đại Vũ Trương Đại Dũng Nguyễn Vinh
Quách Khả Doanh Cao Tiệp Thanh Phúc
Lương Vinh Trung Lý Trung Nghĩa Thế Phương
Trần Pháp Dung Bách Ân Đồng Thanh Phúc
Chung Lệ Kỳ Lý Tư Long Bích Ngọc
Dương Uyển Nghi Tư Đồ Sa Sa Bích Ngọc
La Quan Lan Chu Tú Quyên Thanh Phúc
Liêu Khải Trí Địch Vĩnh Điền Bá Nghị
Kim Hưng Hiền Chiêm Bách Hùng Thế Thanh
Trương Tùng Chi Vinh Thế Thanh
Lâm Y Kỳ Lôi Tiếu Phụng
Hà Gia Lệ Đức Phân Thu Hương
Trình Tiểu Long Kiều Tiến Bá Nghị
Lương Kiện Bình Dương Hạo Sinh
Tưởng Khắc Minh
Dương Địch Luân Vương Địch Bang
Thái Tử Kiện Sếp Quan

Hồ sơ trinh sát IV (tựa gốc: 刑事偵緝檔案IV) là phim truyền hình Hồng Kông 1999 do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Cẩm Hồng Giang Tử Sơn Thế Phương
Cổ Thiên Lạc Từ Phi Thế Thanh
Tuyên Huyên Quin - Võ Tiếu Quân Bích Ngọc
Xa Thi Mạn Văn Uyển Lan "Amen" Thu Hương
Lý San San Đường Tâm Như Thu Hương
Đái Chí Vĩ Khâu Bỉ Đắc "Peter" Thế Thanh
Tô Chí Uy Hàn Quốc Nhân "Korean" Nguyễn Vinh
Diêu Doanh Doanh Thiệu Chi Lam "Gigi" Bích Ngọc
Quách Phong Lương Kiếm Hùng Bá Nghị
Mạc Gia Nghiêu Phùng Thiêm Hải Bá Nghị
Tào Tế Chú Trí
Lỗ Chấn Thuận Tần Ngạn Hành
Trần Tú Châu Lầu Liên Hương Bích Ngọc
Châu Gia Di Hoàng Kỳ Kỳ Thanh Phúc
Tuyết Ni Đặng Phương Thanh Phúc
Thiệu Mỹ Kỳ Giang Tử Thanh Thanh Phúc
Lý Thành Xương Chu Thiệu Quyền Nguyễn Vinh

Advertisement