Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hồ sơ trinh sát (tựa gốc:: 刑事偵緝檔案) là phim hình sự Hồng Kông do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt
FFVN (SGF) SanYang SCTV9
Đào Đại Vũ Trương Đại Dũng Nguyễn Vinh Nguyễn Vinh Khánh Văn
Lương Vinh Trung Lý Trung Nghĩa Thế Thanh Thành Nhân Bình Nguyên
Quách Khả Doanh Cao Tiệp Thanh Phúc Tuyết Nương Ý Nhi
Lâm Y Kỳ Lôi Tiếu Phụng Thanh Phúc Thùy Trang Bích Ngọc
Hoàng Văn Tiêu Lục Quốc Hưng Trung Châu Huy Hồ Huy Hồ
Diệp Chấn Thanh Mạnh Chấn Cầu Thế Phương Huy Hồ
Tô Ngọc Hoa Kim Chi Huỳnh Hoa Ý Nhi Thùy Trang
Trần Khải Thái Giang Vũ Hiên Trung Châu Huy Hồ Chí Hiếu
Lâu Nam Quang Đinh Thủ Lễ Thế Phương Nguyễn Vinh Huy Hồ
Trần Mỹ Kỳ Cao Mẫn Huỳnh Hoa Ý Nhi Bích Ngọc
Tô Hạnh Tuyền Chu Tú Quyên Bích Ngọc Thùy Trang Thùy Trang
Lạc Ứng Quân Giản Chí Siêu Thành Nhân
Trần Gia Huy Giản Chí Viễn Thế Phương
Tưởng Chí Quang Vương Duy An Thế Phương Thành Nhân Huy Hồ
Mạch Thúy Nhàn Tạ Uyển Đình Thùy Trang
Advertisement