Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Học cảnh truy kích (tựa gốc: 學警狙擊)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Miêu Kiều Vỹ Giang Thế Hiếu Nguyễn Vinh
Ngô Trác Hy Chung Lập Văn Khánh Văn
Trần Kiện Phong Lý Bách Kiều Thiên Bảo
Châu Hải My Trình Nhược Tâm Bích Ngọc
Tạ Thiên Hoa Lương Tiếu Đường Đình Tuấn
Giang Nhược Lâm Giang Du Du Minh Thảo
Lâm Gia Hoa Hồ Trác Nhân Huy Hồ (Tập 1 - 4)
Nguyễn Vinh
Lương Gia Kỳ Hoa Nhược Bảo Khánh Phương
Bạch Bưu Tư Đồ Siêu Huy Hồ
Kim Cương Hàn Chí Trung Ngọc Bửu ???
Lâm Lợi Đỗ Diệc Thiên Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Quách Bồi Huy Hồ
Thái Tử Kiện Quách Khải Siêu Thiên Bảo (Tập 1 - 10)
Hà Thao
Trần Khôn Quách Khải Bang Trần Tuấn
Trần Khải Di Diêu Linh Linh Thanh Bình
Lư Uyển Nhân Mã Anh Ái Tuyết Mai
Trần Sơn Thông Phi Vĩnh Luân Hà Thao
Lý Gia Thanh Lâm Thúc Tuyền Hà Thao
Châu Bảo Lâm Mạch Lệ Linh
Trịnh Doanh Doanh Trần Mỹ Hà
Advertisement