Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hình cảnh (tựa gốc: 刑警)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Miêu Kiều Vỹ Mễ An Định Nguyễn Vinh
Huỳnh Nhật Hoa Thạch Đông Thăng Hà Thao
Tuyên Huyên Hứa Văn Khiêm Bích Ngọc
Vương Hạo Tín Cao Kỉ Vạn Khánh Văn
Hồ Định Hân Hứa Văn Thi Thùy Trang
La Lạc Lâm Cao Lập Nhân Huy Hồ
Trần Tú Châu Giản Trúc Quân Tuyết Mai
Lương Liệt Duy Lý Thiểm Lượng Khánh Văn
Vương Quân Hinh Giang Khải Trân Khánh Phương
Chu Mễ Mễ Mã Ly Ly Tuyết Mai
Đới Chí Vỹ Trang Tín Đình Tuấn
Dư Tử Minh Thạch Gia Tề Đình Tuấn
Lý Lệ Lệ Vương Mỹ Hà Khánh Phương
Tăng Vỹ Quyền Lục Chí Trung Huy Hồ
Giang Mỹ Nghi Tiền Châu Chỉ Luân Thanh Bình
Bích Ngọc (Tập 26)
Cổ Minh Hoa Lỗ Hanh Trần Tuấn
Đặng Kiện Hoằng Đinh Viễn Hạo Huy Hồ
Huỳnh Trường Hưng Tưởng Tuấn Huy Đình Tuấn
Lý Quốc Lân Hạ Giai Triết Huy Hồ
Đinh Lạc Tư Thạch Lãng Minh Thảo
Advertisement