Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hãy cười lên nào (tựa gốc: 김치 치즈 스마일)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
TodayTV TVM Corp. - HTV3
Shin Goo Shin Goo Quốc Tín Bá Nghị
Kim Eul-dong Kim Eul Dong Ái Phương Kiều Oanh
Lee Hye-young Shin Hye Young Ngọc Châu Thúy Hằng
Lee Byeong Jin Shin Byeong Jin Tiến Đạt Trần Vũ
Yoo Yeon Ji Shin Yeon Ji Ái Phương Thu Hiền
Sunwoo Eun-sook Sun Woo Eun Sook Ngọc Châu Ngọc Châu
Jung Soo-young Jung Soo-yeong Ngọc Quyên Tuyết Nhung
Um Ki-joon Um Ki Joon Anh Tuấn Minh Vũ
Lee Hyun-jin Uhm Hyun Jin Kiêm Tiến Hoàng Sơn
Kim San-ho Kim San-ho Quốc Tín Nhất Duy
Jang Ji Woo Jang Ji Woo Tiến Đạt Trường Tân
Kim Soo-hyun Kim Soo Hyun Anh Tuấn Tiến Đạt
Choi Kwon Choi Kwon Quốc Tín Minh Triết
Advertisement