Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hàn sơn tiềm long (tựa gốc: 寒山潛龍)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Quốc Minh Chu Trường Thắng Huy Hồ
Ngao Gia Niên Ngưu Đại Lực Khánh Văn
Trần Quốc Bang Mã Xuyên Khung Thế Thanh
Lý Thi Vận Ân Phi / Ân Mị Nương / Đào Hoa Bích Ngọc
Lâm Hạ Vy Dương Mão Minh Thảo
Trương Tuệ Vân Quan Siêu Minh Huyền
Tào Vĩnh Liêm Hùng Thập Cửu Nguyễn Vinh
Tưởng Chí Quang Triệu Húc Hi Huy Hồ
Trương Quốc Cường Triệu Tồn Đoan Thế Thanh
Lưu Giang Phụng Nam Thiên Nguyễn Vinh
Hàn Mã Lợi Công Tôn Bích Minh Thảo
La Lạc Lâm Hùng Phong Bá Nghị
Cao Quân Hiền Chu Ngọc Lâu Nguyễn Vinh
Lý Thiên Tường Xà Bách Niên Bá Nghị
Lý Giai Tâm Uyển phi Minh Hương
Thẩm Trác Doanh Xuân Mai Minh Huyền
Trần Tự Dao Thu Nguyệt Minh Hương
Advertisement