Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Gia đình là số một - Phần 3 (tựa gốc: 하이킥!: 짧은 다리의 역습하이킥!: 짧은 다리의 역습)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ahn Nae-sang Ahn Nae-sang Trần Tuấn
Yoon Yoo-sun Yoon Yoo-sun Khánh Phương
Yoon Kye-sang Yoon Kye-sang Tất My Ly
Seo Ji-seok Yoon Ji-seok
Lee Jong-suk Ahn Jong-seok
Krystal Jung Ahn Soo-jung Thúy Hằng
Kim Ji-won Kim Ji-won
Park Ha-sun Park Ha-sun
Baek Jin-hee Baek Jin-hee Thiên Di
Julien Kang Julien
Park Ji-sun Park Ji-sun
Yoon Gun Yoon Gun
Hong Soon-chang Hong Soon-chang Tất My Ly
Kang Seung-yooqn Kang Seung-yoon
Go Young-wook Go Young-wook
Lee Juck Lee Jeok Bá Nghị
Advertisement