Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Gia đình là số một - Phần 2 (tựa gốc: 지붕 뚫고 하이킥)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lee Soon-jae Lee Soon-jae Hạnh Phúc
Oh Hyun-kyung Lee Hyun-kyung Minh Chuyên
Choi Daniel Lee Ji-hoon Văn Tài
Jeong Bo-seok Jeong Bo-seok Bá Nghị
Yoon Shi-yoon Jeong Joon-hyuk Minh Triết
Hwang Jung-eum Hwang Jung-eum Huyền Chi
Jin Ji-hee Jeong Hae-ri Huyền Chi
Shin Se-kyung Shin Se-kyung Thiên Di
Seo Shin-ae Shin Shin-ae Ngọc Châu
Kim Ja-ok Kim Ja-ok Ngọc Châu
Yoo In-na Yoo In-na Ngọc Châu
Lee Gi-kwang Kang Se-ho Tiến Đạt
Julien Kang Julien Trí Luân
Lee Kwang-soo Lee Kwang-soo Trần Vũ
Hong Sun-chang Hong Sun-chang (Thầy hiệu trưởng) Kiêm Tiến
Advertisement