Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Gia đình số một (tựa gốc: 거침없이 하이킥)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lee Soon-jae Lee Soon-jae Hạnh Phúc
Na Moon-hee Na Moon-hee Ngọc Châu
Seo Min-jung Seo Min-jung Ngọc Châu
Jeong Jun-ha Lee Jun-ha Trần Vũ
Choi Min-yong Lee Min-yong Quốc Tín
Park Hae-mi Park Hae-mi Lê Hà
Kim Hye-seong Lee Min-ho Hoàng Sơn
Jung Il-woo Lee Yoon-ho Minh Triết
Shin Ji Shin Ji Huyền Chi
Kim Bum Kim Bum Kiêm Tiến
Hong Sun-chang Hong Sun-chang (thầy hiệu phó) Kiêm Tiến
Hwang Chan-sung Hwang Chan-sung Kiêm Tiến
Park Min-young Kang Yoo-mi Kim Phước
Jeong Shin-woo Y tá Yu Kim Phước
Lee Su-na Gae Seong-daek Thùy Tiên
Na Hye-mi Na Hye-mi - Thùy Tiên
Park Seung-chan Y tá Park Minh Vũ
Yoon Seo-hyun Lee Seo-hyun (thám tử Lee) Minh Vũ
Kim Gyeong-ryong Kang Cheol-bong (ba Yoo-mi) Chơn Nhơn
Lee Kyung-mi Yoo Jeong-min (mẹ Yoo-mi) Ngọc Quyên
Kim Young-ok Kyung-hee (Em họ của Lee Soon-jae) Kiều Oanh
Advertisement