Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Giải mã nhân tâm II (tựa gốc:仁心解碼II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Phương Trung Tín Cao Lập Nhân Thế Thanh
Dương Di Lâm Tụng Ân Minh Thảo
Mông Gia Tuệ Trác Tuệ Kiều Ý Nhi
Huỳnh Trí Hiền Chung Quốc Bân Bá Nghị
Tưởng Chí Quang Liên Chí Sâm Khánh Văn
Trần Nhân Mỹ Lê Dao Châu Bích Ngọc
Câu Vân Tuệ Trần Tư Gia Bích Ngọc
Tiêu Chính Nam Lương Khải Vinh Thành Nhân
Trương Quốc Cường La Vĩnh Khanh Nguyễn Vinh
Lý Á Nam Đường Gia Lệ Cara Minh Hương
Trần Quốc Bang Hà Niên Nguyệt Khánh Văn
Advertisement