Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Giải mã nhân tâm (tựa gốc:仁心解碼)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Phương Trung Tín Cao Lập Nhân Hà Thao
Từ Tử San Mạc Mẫn Nhi Minh Thảo
Huỳnh Hạo Nhiên Lý Ứng Xuân Thiên Bảo
Tưởng Chí Quang Liên Chí Sâm Huy Hồ
Dương Tú Huệ Tôn Gia Bích Bích Ngọc
Huỳnh Trí Hiền Chung Quốc Bân Thiên Bảo
Nhạc Hoa Cao Thủ Nghĩa Huy Hồ
Trương Quốc Cường La Vĩnh Khanh Nguyễn Vinh
Lý Quốc Lân Cao Lập Bản Nguyễn Vinh
Giản Mộ Hoa Đặng Uyển Nhàn Tuyết Mai
Hà Dịch Thông Cao Lực Hành Khánh Văn
Quan Uyển San Cao Khả Lam Bell Tuyết Mai
Triệu Mẫn Thông Liên Chính Đức (Chồng Chương Diễm Phương) -
Tuyết Ni Chương Diễm Phương Thanh Bình
Trần Chỉ Thanh Hà Tú Huệ Khánh Phương
Từ Thục Mẫn Lữ Vịnh Chi Gigi Thanh Bình
Huỳnh Dật Đồng Mạch Bội San Daisy Thùy Trang
Hồng Thiên Minh Dư Quân Vỹ Nelson Khánh Văn
Thái Tử Kiện Trần Quang Lượng Hà Thao
Trần Triển Bằng Phương Vinh Tuấn Leo Đình Tuấn
Vương Thanh Hà Vũ Kiên Huy Hồ
Hỗ trợ: Trần Tuấn
Advertisement