Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Duyên tình Tây Sương (tựa gốc: 西廂奇緣)

Lồng tiếng[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ngô Trác Hy Trương Quân Thụy Thế Phương
Bá Nghị (nửa cuối tập 4, nửa đầu tập 15, Tập 18 - 20)
Mã Quốc Minh Đường Đức Tông Huy Hồ
Bá Nghị (Tập 15 - 17)
Diệp Tuyền Thôi Oanh Oanh Thanh Bình
Minh Thảo (Tập 11 - 17)
Hồ Hạnh Nhi Hồng Nương Tuyết Nương
Hồ Định Hân Trương Niệm Huệ Ý Nhi
Thương Thiên Nga Trương Niệm Ân Ý Nhi
Trần Quốc Bang Tôn Phi Hổ Huy Hồ
Thế Thanh (Tập 15 - 17)
Hứa Thiệu Hùng Đỗ Huy Thế Phương
Bá Nghị (Tập 4, 18 - 20)
Vương Thanh Thôi Bằng Thế Thanh
Bạch Nhân Trịnh Tiếu Quyên Thanh Bình
Minh Thảo (Tập 11 - 17)
Chu Mễ Mễ Mã Tú Châu Tuyết Nương
Lương Thuần Yến Hoàng Thái Hậu Thanh Bình
Minh Thảo (Tập 12 - 17)
Trần Hồng Liệt Khất Lập Tán Thế Thanh
Tăng Vỹ Quyền Bát Vương Gia Thế Phương
Thế Thanh (Tập 15 - 20)
Lưu Gia Huy Thiên Trúc Đại Sư Bá Nghị
Advertisement