Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Phân vai[]

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Dai Kim Ngọc
Popp Hoàng Trí
Maam Ái Phương
Leona Huyền Chi
Hyunckel Anh Tuấn
Hadlar
Avan Quang Tuyên
Crocodine
Brass Hoàng Khuyết
Mystvearn
Flazzard Thiện Trung
Zaboera Hoàng Thông
Và một số diễn viên lồng tiếng khác: Thanh Hồng, Huyền Chi, Ái Phương, Hoàng Khuyết, Quang Tuyên, Thiện Trung, ...
Advertisement