Wikia Lồng Tiếng
Advertisement
Nhân vật Lồng tiếng Việt
Doraemon Thùy Tiên (SBM & SBM2)
Nobi Nobita Anh Tuấn (SBM)
Hoàng Khuyết (SBM2)
Nobita lớn Anh Tuấn (SBM & SBM2)
Minamoto Shizuka Ngọc Châu (SBM)
Hoài Thương (SBM2)
Jaian Tiến Đạt (SBM)
Thiện Trung (SBM2)
Honekawa Suneo Minh Vũ (SBM & SBM2)
Mẹ Nobita Ngọc Quyên (SBM)
Minh Chuyên (SBM2)
Ba Nobita Bá Nghị (SBM & SBM2)
Thầy giáo Trần Vũ (SBM & SBM2)
Dekisugi Hidetoshi Kiêm Tiến (SBM & SBM2)
Jaiko Thanh Hồng (SBM)
Mẹ Jaian Kim Anh (SBM)
Ba Shizuka Trí Luân (SBM)
Tuấn Anh (SBM2)
Sewashi Kim Anh (SBM)
Bà nội Nobita Ngọc Châu (SBM2)
Advertisement