Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nhân Vật Chính[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Doraemon Thùy Tiên (M11M15, M20M43)
Nobi Nobita Anh Tuấn (M11M15, M20M31, M33 & M34)
Hoàng Khuyết (M32, M35M43)
Minamoto Shizuka Ngọc Châu (M11M15, M20M31, M33 & M34)
Ái Phương (M35M37)
Hoài Thương (M32, M38M43)
Takeshi Goda/Jaian Quốc Tín (M11M15, M20M31 & M33)
Tiến Đạt (M34)
Thiện Trung (M32, M35M43)
Honekawa Suneo Minh Vũ (M11M15, M20M43)

Nhân Vật Khác[]

Nhân Vật Lồng Tiếng
Mẹ Nobita Minh Chuyên (M11M15 & M20M31, M40M43)
Ngọc Quyên (M33M35)
Hoài Thương (M36 & M37)
Thu Hiền (M32, M38 & M39)
Ba Nobita Bá Nghị (M13 - M14, M20, M26M31 & M42)
Trí Luân (M34, M36, M37)
Trần Vũ (M32, M39)
Chơn Nhơn (M38 & M43))
Tuấn Anh (M40)
Mẹ Jaian Kiều Oanh (M24M25, M35 & M36)
Mẹ Shizuka Huyền Chi (M12, M15)
Mẹ Suneo Kim Phước (M12, M24, M26)
Thầy giáo Chơn Nhơn (M13M15, M20M21, M27, M31, M39, M40 & M43))
Trần Vũ (M42)
Dekisugi Trường Tân (M22, M29)
Kiêm Tiến (M27, M30, M34)
Hoàng Sơn (M28)
Thanh Lộc (M32, M38 & M39)
Quang Tuyên (M40 — [[M43)
Bà nội Nobita Kiều Oanh (M25, M32)
Dorami Huyền Chi (M27M31 & M33)
Kiều Oanh (M32, M36 & M37)
Sewashi Hoàng Sơn (M27)
Anh Tuấn (M33)
Ông Kaminari Kiêm Tiến (M34)
Advertisement