Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cung tâm kế (tựa gốc: 宮心計)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Xa Thi Mạn Lưu Tam Hảo Thanh Bình
Dương Di Diêu Kim Linh Minh Thảo
Trần Hào Lý Di Thiên Bảo
Trịnh Gia Dĩnh Cao Hiển Dương Khánh Văn
Tạ Tuyết Tâm Quách Thái hậu Thùy Trang
Hàn Mã Lợi Trịnh Thái hậu Minh Thảo
Lý Thi Hoa Vạn Bảo Hiền Bích Ngọc
Quan Cúc Anh Nguyễn Thúy Vân Tuyết Mai
Mễ Tuyết Chung Tuyết Hà Khánh Phương
Lý Quốc Lân Mã Nguyên Chí Đình Tuấn
Trương Quốc Cường Vạn Kiếm Phong Nguyễn Vinh
Tiêu Chính Nam Lý Triền Nguyễn Vinh
Diệp Thúy Thúy Vương Quý phi Khánh Phương
Tào Mẫn Lợi Hà Thu Nhi Bích Ngọc
Trình Khả Vi Thái Trọng Bình Tuyết Mai
Huệ Anh Hồng Đàm Diễm Thường Thùy Trang
Lữ San Hồ Tố Ân Thanh Bình
Lâm Y Kỳ Tôn Gia Bích Minh Thảo
Quách Phong Cao Diêu An Đình Tuấn
Tưởng Chí Quang Bố Cát Tường Huy Hồ
Thái Kỳ Tuấn Bố Tiểu Thuận Nguyễn Vinh
Lý Thiên Tường Lý Hựu Nguyễn Vinh
Vương Bỉnh Hy Lý Tuấn Tuyết Mai
Vu Dương Lưu Tùng Bá Trần Tuấn
Trương Quốc Bân Tăng Thanh Chí Hà Thao
Advertisement