Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cuộc sống công bằng (tựa gốc: 他來自江湖)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt (1999???)
Châu Tinh Trì Hà Âm Miệu / Kim Thủy Thế Phương
Bá Nghị (Tập 22)
Vạn Tử Lương Minh Thiên Bá Nghị
Nguyễn Vinh (Tập 25)
Ngô Mạnh Đạt Hà Anh Bưu Thế Thanh
Điềm Nữu Dư Văn Khiên / Dư Cảo Bích Ngọc
Mao Thuần Quân Nguyễn Đại Ngọc Thu Hương
Huỳnh Thu Sinh Văn Trung Tín "Johnson" Thế Thanh
Lý Hương Cầm Hà Mỹ Lệ Thanh Phúc
Bích Ngọc (Tập 4 - 6, 14 - 15)
Thu Hương (Tập 16 - 24)
Quan Hải Sơn Văn Lập Hiền Thế Phương
La Lan Tăng A Thể Bích Ngọc
Mai Tiểu Huệ Tư Đồ Bội Chi Thanh Phúc
Bích Ngọc (Tập 4 - 6, 14 - 30)
Hứa Thiệu Hùng Mã Thế Cơ Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 15)
Đới Chí Vỹ Mã Thế Hùng Thế Thanh
Dương Bảo Linh Văn Tử Quân Bích Ngọc
Quách Chính Hồng Phát Tử Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 10, 11, 14)
Hà Quốc Vinh Peter Bá Nghị
Huỳnh Nhất Phi Kê Toàn Thế Phương
Lâm Y Kỳ Lý Thiếu Quân Thu Hương
Advertisement