Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cuộc chiến với lửa (tựa gốc:烈火雄心) là phim truyền hình Hong Kong 1998 do TVB sản xuất

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Cổ Thiên Lạc Lưu Hải Bách Thế Thanh
Vương Hỷ Lạc Thiên Hựu Thế Phương
Nguyễn Vinh (tạm thế Tập 21-24)
Quan Vịnh Hà Thẩm Bích Dao Thanh Phúc
Bích Ngọc (tạm thế Tập 31-39)
Lương Tranh Lạc Hiểu Thúy Bích Ngọc
Lý Tử Hùng Lạc Hiểu Phong Thế Thanh
Tiền Gia Lạc Ngô Đại Hưng Thế Thanh
Trần Ngạn Hành Ngô Mỹ Lạc Thu Hương
Đặng Triệu Tôn Hồ Cảng Cơ Nguyễn Vinh
Hạ Thiệu Thanh Hà Tinh Thế Thanh
Tần Bái Lạc Tín Bá Nghị
Hà Thao (tạm thế Tập 21-24)
La Quán Lan Mẹ Thiên Hựu Thanh Phúc
Trịnh Tử Thành Lưu Hải Dật Nguyễn Vinh
Mã Đức Chung Vương Tuấn Phát Bá Nghị
Hà Thao (tạm thế Tập 21-24)
Lý San San Đằng Tĩnh Duyệt Thu Hương
Trịnh Kính Cơ Tư Đồ Bạt Bá Nghị
Hà Thao (tạm thế Tập 21-24)
Chu Mễ Mễ Lục Nhân Bích Ngọc
Cốc Phong Lục Hữu Thế Thanh
Đặng Nhất Quân Lưu Hải Bảo Thế Phương
Advertisement