Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cuộc chiến thượng lưu là bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Tại Việt Nam, phim từng được phát sóng trên HTV2 và nền tảng Galaxy với 2 phiên bản lồng tiếng khác nhau.

Nhân Vật Lồng Tiếng (Galaxy Play)
Shim Su Ryeon Minh Chuyên
Cheon Seo Jin Linh Phương
Oh Yoon Hee Hoài Thương
Ju Dan Tae Quang Tuyên
Ha Yoon Cheon Tuấn Anh
Logan Lee Hoàng Khuyết
Kang Ma Ri Thuỳ Tiên
Lee Kyu Jin Thiện Trung
Bae Ro Na Thu Hiền
Min Seol A Linh Phương
Ju Seok Kyung Hoài Thương
Ju Soek Hoon Tuấn Anh
Ha Eun Byeol Thuỳ Tiên
Lee Min Hyuk Hoàng Khuyết
Advertisement