Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cuộc chiến khốc liệt (tựa gốc: 血薦軒轅)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Thiếu Thu Vũ Văn Phong Thế Phương
Thế Thanh (Tập 5-24, 37-40)
Uông Minh Thuyên Đường Bích Ý Nhi
Dương Tư Kỳ Vương Di Tuyết Nương
Lâm Phong Mạnh Lỗi Bá Nghị
Dương Tuyết Tư Mã Phinh Đình Thanh Bình
Lý Vĩnh Hào Hạ Phi Bá Nghị
La Mẫn Trang Tấn Hoài Ý Nhi
Trần Hồng Liệt Trương Thành Bá Nghị (Tập 1-4)
Huy Hồ
Lý Chấn Khởi Tư Mã Nghĩa Thế Thanh
Vương Thư Kỳ Sôi Cẩu Huy Hồ
Trương Hằng Liễu Thiện Nương Thanh Bình
Giang Hán Vương Hiệp Thế Phương
Ngô Gia Lạc Tư Mã Tiêu Dao Huy Hồ
Lư Hải Bằng Phùng Bảo Huy Hồ
Advertisement