Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Con nhà giàu (tựa gốc:花より男子)

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Tsukushi Minh Chuyên
Tsukasa Anh Tuấn
Rui Huy An
Soujirou Trường Tân
Akira Minh Vũ
Makiko Kim Phước
Shizuka Huyền Chi
Kazuya Tiến Đạt
Ba Tsukushi Chơn Nhơn
Mẹ Tsukushi Lê Hà
Advertisement