Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Chuyện về chàng Vượng (tựa gốc:阿旺新傳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Đinh Thường Vượng Thành Nhân
Tuyên Huyên Hoàng Kỳ Phụng Thu Hương
Huỳnh Tông Trạch Chung Tử Thông Nguyễn Vinh
Đường Ninh An Kỳ Tuyết Nương
Tần Bái Chung Cẩm Vinh Bá Nghị
Huy Hồ (Tập 24-27)
Lư Uyển Nhân Đinh Tú Liên Tuyết Nương
Hứa Thiệu Hùng Đường Phước Thụy Huy Hồ
Tào Vĩnh Liêm Lạc Cừ Thành Nguyễn Vinh
Thang Doanh Doanh Lý Tiếu Hảo Ý Nhi
Tần Hoàng Hoàng Tiểu Long Bá Nghị (Tập 1-2)
Nguyễn Vinh (Tập 3-)
Tăng Vỹ Quyền Tống Trí Hoán Huy Hồ
Advertisement