Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Chiến binh Bakugan II: Hành trình mới (tựa gốc:爆丸 バトルブローラーズ ニューヴェストロイア)

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt (HTV3)
Dan Thanh Phong
Julie Khánh Vân
Alice Ngọc Quyên
Runo Kim Phước
Marucho Thanh Hồng
Rồng Drago Chơn Nhơn
Shun Huy An
Ace Hoàng Sơn
Baron Trường Tân
Shadow Minh Vũ
Lync Hoài Bảo
Volt Minh Triết
Mẹ Runo Huỳnh An
Eljin Ái Phương
Advertisement