Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Chú chó thông minh (宠物情缘) là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hong Kong năm 1999 về mối tình tay ba giữa Đái Triển Thạc, Văn Dĩnh Lãng và Âu Tử San.

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
La Lạc Lâm Đái Trung Bá Nghị
Cổ Thiên Lạc Đái Triển Thạc Thế Phương
Thi Niệm Từ Đái Tuệ Di Bích Ngọc
Thái Quốc Khánh Âu Vinh Bá Nghị
Mã Hải Luân Vương Thúy Phân Thu Hương
Trịnh Tú Văn Âu Tử San Thanh Phúc
Đặng Nhất Quân Âu Tử Long Thế Phương
Quách Đức Tín Lý Bách Sâm Nguyễn Vinh
Trình Tiểu Long Khang Cẩm Thành Thế Thanh
Lý San San Khang Tiểu Mẫn Thu Hương
Lâm Hiểu Phong Chu Thiết Nam Bá Nghị
Hoàng Đức Bân Triệu Quốc Cường
Lâm Kính Cương Trần Chí An
Vương Tuấn Đường Sử Thái Long
Lương Kiện Bình Cao cấp đốc sát
Mã Đức Chung Lâm Học Nhân Bá Nghị
Tuyên Huyên Văn Dĩnh Lãng Bích Ngọc
Nghiêm Văn Hiên Joe
Trương Cẩm Trình Lý Trụ Hoa Nguyễn Vinh
La Lan Trần Muội Bích Ngọc
Trịnh Tử Thành Ken Nguyễn Vinh
Advertisement